Language
EnglishFrenchGermanRussianSpanish Chinese (Simplified) Polish
Technologia Google TłumaczTłumacz


Polityka Prywatności

Ochrona prywatności użytkowników portalu Jubiler Luxury Galeria M ma dla nas fundamentalne znaczenie.

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w portalu Jubiler Luxury Galeria M, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi udział w forach dyskusyjnych, konkursach i innych usługach świadczonych elektronicznie na stronach portalu Jubiler Luxury Galeria M.

Formularz zawiera szereg kategorii, jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników portalu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Jubiler Luxury Galeria M możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu Jubiler Luxury Galeria M w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników portalu, zajmująca się administracją bazy. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Jubiler Luxury Galeria M możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników portalu Jubiler Luxury Galeria M, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Jubiler Luxury Galeria M na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Jubiler Luxury Galeria M. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy portalem Jubiler Luxury Galeria M a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług portalu Jubiler Luxury Galeria M.

Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Jubiler Luxury Galeria M. Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach portalu Jubiler Luxury Galeria M linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych przez portal Jubiler Luxury Galeria M.

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca serwisu Jubiler Luxury Galeria M uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności Jubiler Luxury Galeria M. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach Jubiler Luxury Galeria M.

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu Jubiler Luxury Galeria M czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres:galeria@jubiler-luxury.com
Ostatnio oglądane